Богутево

Селотово се намира в Средните Родопи, в горното течение на р. Чепеларска.
То е едно от най-старите селища в община Чепеларе.
Според преброяването на населението през 1910 година, към 31 декември същата година в Богутево живеят 688 помаци. През 1920 г. са останали само 198.
Разположението на селото в красивата Родопа планина е предпоставка за развитието на целогодишен селски туризъм.
Някои традиционни ястия са чеверме, родопски манджи, клин (вид баница), колаци, качамак, сарми.
Селото придобива широка известност в пресата чрез инициативите на местното население за събиране на средства за поощряване на развитието на селския туризъм.