Хвойна

Селото е разположено посред една от най-широките и красиви котловини в Средните Родопи. Наричат я Хвойненска, но от стари времена си има звучното име – Ропката. От всички страни котловината като в каменен пръстен е стисната от планински вериги. На северозапад я ограждат склоновете на величествените Чернатици – един от най-могъщите и красиви планински дялове на Средните Родопи. Дълъг е около 60 километра – започва от Пампорово и достига Тракийската низина, като разделя басейна на Чепеларска река от изток от този на река Въча на запад. На югоизток котловината е оградена от Ладюва планина – един планински рид, делящ Чепеларската река от басейна на Юговската река. От изток на запад в района на Ропката, наблизо едно след друго живописно са разположени четирите родопски села – Павелско, Хвойна, Малево и в дъното на котловината, най-западно, Орехово.
Хвойненската котловина (Ропката) е в центъра на историко-географската област Рупчос от Средните Родопи. С това позабравено вече старинно име Рупчос от векове се е знаел един от най-живописните райони на Средните Родопи, обхващащ водосборния район на Чепеларска река в нейното средно и горно течение.
Районът около Чепеларе в миналото се наричал Горен Рупчос, а този около Хвойна и Хвойненската котловина – Долен Рупчос. Според геолозите Хвойненската котловина (Ропката) преди милиони години е била дъно на сладководно езеро, образувано вследствие на тектонично потъване на пластовете. Неговите води достигали до 200-250 м. дълбочина. През селото минава Ореховската река и го дели на стара и нова част. Новата част е застроена предимно с вили. Ореховската река извира от подножието на връх Персенк и в долния източен край на Хвойна се влива в Чепеларска река.