Орехово

Селото се намира в западната част на Средните Родопи – на 8 км. западно от село Хвойна, по поречието на река Орешица, ляв приток на Чепеларска река. Орехово е предпочитан изходен пункт за посещение на един от най-мощните ридове на Родопите — Чернатица, с първенеца Голям Персенк — 2191 м.
Сегашното село е на над 440 г. За първи път е споменато в писмен документ през 1576 година под името Рахово. Това име носи до 1886 г. След тази година носи вече името Оряхово до 1965 г. С указ на НС на НРБ през 1965 г. е преименувано на Орехово с ударение на първата сричка.
До средата на 18 в. в селото са преобладавали мюсюлманите (две трети). То е било част от нахията Рупчос, с център отначало Чепеларе, а по-късно – село Тъмраш.
Първото българско училище в Орехово е открито през 1866 г. Три години преди това, през 1863 г., е било открито гръцко училище.
Днес в селото живеят само българи християни.