Павелско

Селото се намира в историко-географската област Рупчос, разположена в централната част на Западните Родопи по горното течение на река Чая между рида Чернатица и Радюва планина, на надморската височина 730 м., на 1,5 км. вляво от главния път Пловдив – Смолян до с. Хвойна.
Павелско е най-старото село в Долен Рупчос. При създаването на историческата карта на България за периода преди V в. от новата ера, от селата са отбелязани само Павелско и Гела. Още от римско време през селото са минавали пътни артерии от Пловдив за Беломорска Тракия. То е най-голямото рупчоско село.
Населението изповядва православното християнство. Израз на тази силна вяра е изграждането през 1834 г. на храм-паметник за бъдните поколения. Разрешение за строителството е дадено от турския султан с ферман, написан на персийско-арабски език, който се пази в архива на църквата. Днес черквата „Свети Спас“ привлича със своята монументалност – трикорабна базилика с по четири колони и с по пет свода във всеки кораб. Тя има три олтарни апсиди. В селото и в неговите околности в различни години са изградени и 23 православни параклиса.
В селото функционира целодневна детска градина и център от семеен тип за настаняване на деца.
От селото има удобен път, който води за хижа Пашалийца.