Лъкавица

Село Лъкавица се намира в подножието на връх Кокаливия чукал /1489 м н.в./, на един от южните склонове на рида Манастирище. За първи път селото се споменава в Джизието/регистър на броя на населението/ за вилаета Филибе в 1633/1634 г. Заедно с лъкинските колиби то е наброявало през 1885 г. 1158 жители.
Основния поминък в миналото е било земеделието и животновъдството, чрез които хората са се изхранвали. След развитието на рудодобива в района нещата се променят. Под селото се намира и един от рудниците – „Хан Аспарух“, който за съжаление не функционира.
Интересен факт е, че тук в селото са живели и някои от героите на Николай Хайтов от прочутите му „Диви разкази“, както и един от най-добрите му приятели и вдъхновители на тези истории – Хасан Мешев, който е увековечен заедно с автора чрез паметника пред Смолянския театър.

Няма намерени статии

Може би търсенето ще помогне?