Здравец

До 1983 г. село Здравец се е причислявало към с.Джурково.

Кога е било заселено за първи път селото няма запазени документи. Легенда разказва , че към средата на XIX век човек от Бозовия род в с.Югово дошъл тук, построил бичкия за бичене на дървен материал. Около бичкията постепенно започнали да пристигат хора и така се създала самата махала „Бозова бичкия“- на името на нейния основател. На основата на тази махала заедно с останалите околни махали се образувало селището Здравец. Името не е случайно – тук наоколо целият район е пълен с това растение. Днес тук живеят предимно възрастни хора. В селото намира подстанцията на Националната електрическа компания – „Северни Родопи“.