Добралък

Селото е разположено в Средните Родопи. Землището на Добралък е обширно, разннобразно и богато на природни красоти. То се простира 61.653 m².
Красиви излетни места в близките околности на Добралък са: ливадите около селото в местностите Спортива, Гергюва черква, Драгосювица, Вълков тор, а по-далечните – курортните Студенец, Бяла черква, хижа Чернатица.
Черновръшката пътека свързва Бачковския с Белочерковските манастири. По нея е минавал някога и френският пътешественик Пол Люсак.
Разположението на селото, неговото значително благоустрояване не променят старото деление на махали.
Долната махала е от двете страни на пътя, прекосяващ от север на юг селото – от Корита до Забракювица. Редят се в две малки родови махалички: Кацарюски, Настасуски, Кълюски и Шатюски. По-късно се оформя срещната махала с родовете: Попуски, Лазаруски, Гюргюски, Веленуски и Тупчиюски и др.
Горната махала е раэположена от двете страни на пътя от север на югозапад от „Турското гробе“ до „Говедарника“ с други родове.
Остават за спомен двете чешми:„Корита“ и „Поповата чешма“ със стар турски надпис:„Направих хаир за добро“ и подпис на Ибрахим Ибрахимов – мухтар на селото преэ 1848 г.
Добралък наброява около 150 къщи.