Първенец

Селото е разположено покрай река Върлищица, на десетина километра южно от Пловдив.
Различните епохи дават отражение и на името на селището – Върлово, Дермендере, Фердинандово.Във Върлово е построена една от най-старите църкви – “Света Фотиния” – около 1700 г. В Дермендере през 1846 г. от братята Гюмюшгердан e създадена втората фабрика в България, а в началото на 20 в. във Фердинандово се заражда интензивно земеделие и се активизира местната търговия.
Празникът на селото, на който се прави и традиционният събор, е на 21 май, празник на „Св. Св. Константин и Елена“.