Сесия в Куклен на 29 май, дневен ред

MyRodopi 938  1 Коментар

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

в конферентната зала на

- РЕКЛАМА -

Комплекс „Аква Терми“, Красновски минерални бани,

29.05.2024 г. /сряда/ от 17:00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 94/17.05.2024 г. – Изменение на одобрен от Общински съвет Куклен годишен план и начин за ползване на дървесина през 2022 г. в горски територии общинска собственост

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 95/20.05.2024 г. – Съгласие за започване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот, общинска собственост

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 96/20.05.2024 г. – Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

4. Докладна записка № 97/20.05.2024 г. – Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди /АГПППДМ-Д-Р ЮМЕРОВИ ООД Д-р Фериде Камбер Чакър-Юмерова и д-р Тефик Метинов Юмеров/

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 98/20.05.2024 г. Продажба на имот – частна общинска собственост

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 99/21.05.2024 г. – Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди /Д-р Христанка Трендафилова/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 100/21.05.2024 г. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди /Д-р Грозданка Джалова/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

8. Докладна записка № 101/21.05.2024 г. – Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди /Д-р Ваня Атанасова/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

9. Докладна записка № 102/21.05.2024 г. – Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.03.2024 г. Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

10. Докладна записка № 103/21.05.2024 г. – Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

11. Докладна записка № 104/21.05.2024 г. – Придобиване на поземлени имоти в землището на гр. Куклен, съгласно Заповед № РД 4939/13.02.2024 г. на МЗХ

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

12. Докладна записка № 105/21.05.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 2071/13.03.2024 г. от Мария Иванчева, приложените документи, Решение № 2/28.02.2023 г., т. I. 2 на МЗ ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за ПИ с ИД 18277.1.171 с НТП: нива, местност „Св. Петка“ по КККР на с. Гълъбово, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

13. Докладна записка № 106/21.05.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 3858/09.05.2024 г. от Петър Петев, приложените документи, скица – предложение и техническо задание за ПИ с ИД 13.54 с НТП: др.сел.територия, местност „Боровик“ по плана за възстановяване на собствеността съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ на с. Цар Калоян.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

14. Докладна записка № 107/21.05.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 3914/10.05.2024 г. от Илия К. Иванов, Елена К. Петрова, Мариана К. Гудалова, Иванка К. Чавдарова и Марийка К. Панева, приложените документи, Решение № 4/26.04.2024 г., на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за ПИ с ИД 21324.7.236, местност „Закърс“ по КК на с. Добралък, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

15. Докладна записка № 108/21.05.2024 г. – Предварително съгласие за прокарване на кабелна линия за електрозахранване на ПИ с ИД 63238.13.118, землище на с. Руен, местност „Св. Илия“, през ПИ с ИД 63238.13.128, ПИ с ИД 63238.13.144, ПИ с ИД 63238.13.142.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

16. Докладна записка № 109/21.05.2024 г. – Даване на съгласие за издаване на заповед на Кмета на община Куклен, за допускане да се изработи изменение на ПУП-ПРЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

17. Докладна записка № 110/21.05.2024 г. – Приемане на дарение в полза на община Куклен от Холдинг КЦМ 2000 АД

Вносител: Христо Божинов – Заместник – кмет на община Куклен.

18. Докладна записка № 111/21.05.2024 г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

19. Питания, становища, мнения.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

 

ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен

Етикети:
Сподели
1 Коментар

Последни

Петдесетница е

Днес отбелязваме Петдесетница – Рожденият ден на Христовата църква или Ден на Света троица. Един от най-великите християнски празници, утвърдил…

Вампирката Аня Тейлър-Джой е тайно…

… омъжена близо две години за най-добрия си, по думите й, приятел – музиканта Малкълм Макрей. Това се случва на…

Джун Палмър е един от най-известните голи…

… модели в Англия през 60-те години на миналия век. Родена през 1940 в Лондон, започва кариерата си като топлес…

Линдзи Уагнър освен актриса е и писател

Линдзи Уагнер е американска актриса, носителка на награда Еми през 1977 г. за телевизионния сериал „Бионична жена“. Има и две номинации за Златен…

Кейт Буш първа ползва трио „Българка“…

… в края на 80-те години на миналия век и става първата западна музикантка, интегрирала българска народна музика в песните…

- РЕКЛАМА -