Публична продан на бензиностанция – 312 000 лв

Венцислав Христов 736 

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ обявява търг за продажба на имот СРОК от 20.02.2024 до 20.03.2024, ОБЯВЯВАНЕ НА 21.03.2024 14:00. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 06447.22.63 /нула шест четири четири седем точка две две точка шест три/, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/30.06.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.11.2017г., адрес на поземления имот: местност Шопарови миндали, площ: 1256кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 022063, парцел: I-63-стоп. обсл. д-т, бензиностанция.
Подробности.

Сподели
КОМЕНТИРАЙ

Последни

Така се чества Деня на земята в Кричим

22 април - ДЕН НА ЗЕМЯТА 2024 в СУ "П. Р. Славейков", гр. Кричим ЗАЕДНО можем повече! Браво!

Павле Михайлов с трети клас от Браниполе

Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов посрещна учениците от трети клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Браниполе.…

Асфалтираха „Индже войвода“ в Цалапица

Улица „Индже войвода“ в Цалапица е с нов асфалт и тротоарна настилка, хвали се кметът на "Родопи" Павле Михайлов. Според…

Две важни съобщения за Марково

Кметството на село Марково уведомява жителите, че във връзка с изграждането на Колектор I на канализацията кръстовището пред ресторант Двата ореха…

Те изчистиха коритото на река Девинска

В Девин се проведе ежегодната акция по почистването на градската част на река Девинска, организирана от Община Девин, Клуб по…

- РЕКЛАМА -