До 87% вода в сиренето…

Производители масово продължават да бойкотират и традициите за преработка на млечни продукти и законите регулиращи тази дейност, съобщава aktivnipotrebiteli.bg на база тестове на асоциацията. Епопеята с качеството на българското бяло саламурено сирене продължава.За съжаление през годините качеството се влошава и некоректни производители измислят нови и нови технологии за понижаване на себестойността на млечния продукт. Тези „иновации“ в отрицателния смисъл на термина, понижават хранителната стойност на сиренето и представляват риск за здравето на потребителите.

От 2005 година насам Активни потребители е извършила 5 собствени проучвания на качеството на саламуреното сирене. Могат да бъдат намерени на следния линк. Без да се връщаме много назад напомняме, че мащабните проблеми стартираха след 2010 година, когато много производители започнаха да влагат в сиренето хидрогенирани немлечни, основно растителни, най-често палмови мазнини. При тест от 2016 година се оказа, че в 1/6 от марките на пазара, се открива недекларирана и неразрешена за добавяне немлечна мазнина. В следствие от това проучване Активни потребители инициира кампания за разясняване на вредните последици за здравето на хората. Към нас се присъединиха и браншовите организации на производители, много професионални организации на лекари, включително специалистите по диететика и др. След силен обществен натиск Българската агенция по безопасност на храните започна да извършва анализ за наличие на немлечни мазнини и да глобява некоректните производители. Понастоящем тази практика за фалшифициране отшумя, но беше заместена от друга. При предишен тест на Активни потребители беше изследвано водното съдържание на евтини сирена. Резултатът беше стъписващ. При 26, от 30 марки, се установи водно съдържание от над 60%, при норма от 54%, установена с БДС. При 16 марки водата надхвърляше 70%. Проучването на Активни потребители потвърди опасенията, че масово се използват нови технологии за фалшифициране на млечния продукт. Сиренето се оводнява чрез влагане на неразрешени влагозадържащи агенти и ензими. В резултат млякото се подменя с микс от вода и химикали, ценовата себестойност се понижава, а прецаканите са хората консумиращи този боклук. В някои случаи е възможно по-високото водно съдържание да е резултат от съкращаване периода на зреене, което също е лоша практика, и означава лошо качество. Подобни продукти са опасни за здравето и защо обясняваме в карето по-долу.
Новото законодателство. В следствие на проучването от 2020 беше проведена кампания за разясняване на вредите от консумиране на оводнено „сирене“. Беше организирана дискусия и в Народното събрание. Министерство на Земеделието и Храните промени законодателството и обнародва нова Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (Обн. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.). Наредбата е в сила от 4 ноември 2021, а през май 2022 изтече и гратисния период даден на производителите за привеждане към новите изисквания. За съжаление в наредбата, въпреки нашето желание за забрана на оводнените сирена, беше предприет по-смекчен подход. Съществените промени в изискванията са следните: Оводнените сирена все още могат да се предлагат на пазара, но когато водното съдържания надхвърля 60% на етикета се изписва „саламурено сирене с повишено водно съдържание“;Забранява се използването на влагозадържащи агенти в сиренето;Забранява се добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход с изключение на желатин при специфични цели;На етикетите, на лицевата страна, задължително се посочва процентът на сухото вещество, съответно водното съдържание;Продуктите с повишено водно съдържание се предлагат в магазините задължително  в оригинална опаковка на производителя, която не може да бъде отстранена от търговеца.
Изследването. Основаната цел на проучването е да се определи водното съдържание в максимално широка извадка сирена предлагани на пазара. В България има над 200 мандри, повечето произвеждат сирене, обикновено по няколко марки. Физически и финансово не можем да изследваме всички и затова е нужен критерий за подбор. Първото изискване е, че в теста се включват само масовите продукти от краве мляко. След това проведохме анализ на риска и стигнахме до заключение, че най-изложени на риск от фалшифициране са сирената които се търгуват в магазините под 14 лева за килограм. Да напомним, преди 2 години аналогичен анализ на риска показа праг от 9-10 лева на килограм. Инфлацията значително повиши цената на млечните продукти и затова се наложи да вдигнем с около 50% ценовия лимит. Тази оценка е валидна за сирена търгувани през втората половина на месец септември, 2022г. Съгласно този критерий бяха закупени 34 марки сирена от 4 града – София, Пазарджик, Перник и Симитли. Част от пробите са придобити от малки квартални магазини.При предишното изследване към Активни потребители имаше критики за отсъствие на популярни и скъпи брандове сирена предлагани в големите търговски вериги. Затова сега разширихме кръга на изследването и на случаен принцип закупихме още 14 марки, в ценова категория над 15 лева/килограм, от 4 супермаркета в София. Те формираха втората група проби за нашето проучване и така общия брой достигна до 48.Допълнително при селектиран брой проби извършихме химичен анализ за определяне на наличие и количество на немлечни мазнини – също като при изследването ни през 2016г.
Резултатите. От тестваните 48 марки сирене при 35 се установява водно съдържание над 60%. В таблицата продуктите с вода между 60 и 70% са маркирани в жълт цвят, а тези над 70% в червено. От общия брой 12 са в червения сектор. Изразено в проценти 73% от сирената са оводнени, а 25% са свръховоднени. Рекордьор е продуктът наречен „Свежо сирене“, и произведен от Ракево Милк Трейд ЕООД, който съдържа 86,95% вода – това е невиждана стойност в българската и световната практика. Резултатите при двете категории сирена са различни. При 34-те евтини марки, селектирани на база оценка на риска, оводнени са 29 (85%), а от тях 10 (29%), са в червено с вода над 70%. При по-скъпите, подбирани случайно сирена, оводнените са два пъти по-малко – общо 6 (43%), от тях 2 (14,3%) са свръховоднени. За анализ на немлечни мазнини бяха подбрани 6 продукта и положителна за такива се оказа един от тях. За наша изненада 43% съдържание на немлечни мазнини се откриват в марка продавана неопакована в магазин на Била под името „Даная“. Всички открити в нашето изследване продукти нарушават поне 2 задължителни национални критерия. Предлагат са сирена с водно съдържание над 60% които не са етикирани правилно и това не е обозначено. На второ място всички оводнени продукти, с изключение на 3 марки, се продават насипно, в неопакован вид, което е друго нарушение на законодателството. Същото важи и за предлаганата в Била „Даная“ която е сглобена от немлечнни мазнини имитиращ продукт.Интересно е сравнението с проучването от 2020г. Тогава бяха изследвани само евтини, подбирани спрямо оценката на риска продукти и 87% от тях бяха оводнени. Сегашният, от 2022г., резултат в тази категория е аналогичен – 85%. Това показва, че приемането на новото законодателство не е стреснало производителите и те продължават да произвеждат натъпкани с вода и химикали продукти.Някои изводи и препоръки за потребителите.При 73% от генералната извадка на сирената се открива водно съдържание над 60%. При евтините и по-рискови продукти делът достига до 85%.Все още на пазара се установява измамата с добавяне на немлечни мазнини. Нищо старо не е забравено.Очевидно е, че новото законодателство за млечните продукти масово и умишлено се нарушава от производителите, а контрола от страна на агенцията по храните е неефективен, както впрочем винаги досега. Належаща е нуждата от реформа в институцията.За пореден път напомняме, че консумацията на оводнени и имитиращи (с немлечни мазнини) „сирена“ повишава заплахата от развитие на някои заболявания при хората.

Опасна ли е водата в сиренето?За хората приемането на вода е нормален процес и затова рядко се замислят колко е важна нейната роля за качеството на храните. Количеството на водата в сиренето е изключително важен показател защото от него зависят биологичните и физико-химичните му свойства. Малка промяна в съдържанието на вода може да доведе до драстични изменения в качеството и безопасността. Разбира се водата в случая е и едни спестени пари за производителя. Повишаването на водата в сиренето е опасно поради следните причини:– Нарасналото водно съдържание активира нежелателни химични процеси в млечните продукти. При тях се образуват вредни, а понякога и токсични и канцерогенни химични съединения. Колкото повече е водата, толкова по-бързо протичат тези реакции и нарастват рисковете за потребителите.– В сирената обикновено се развиват млечно-кисели бактерии и се подтискат болестотворните такива. Промяната в съдържанието на водата измества равновесието между бактериите и позволява растежа на нетипичини за сиренето микроорганизми. Някои от тях може да са патогени, опасни за здравето на потребителите.– Както споменахме по-горе за да се задържи водата в сиренето се използват редица химикали и ензими, всичките нетрадиционни за млечните продукти. Дори когато са разрешени за влагане в други храни, не е напълно ясно дали са подходящи за сирене. Научни изследвания по тези проблеми липсват, защото официално те не се използват по този начин. Затова всяко нарушаване на класическите технологии трябва да се прави внимателно и след предхождащи проучвания. За съжаление у нас единствените изследвания на тези „иновации“ изглежда са на тема колко пари могат да се спестяват. Как тествахме? (Методология на изпитването)В проучването участват: 48 проби краве саламурено сирене закупени от търговската мрежа в градовете София, Пазарджик, Симитли и Перник. 34 проби с рискови цени под 14 лева/кг. и 14 с по-високи цени.Закупуване на проби за изпитване: септември и октомври 2022г.Определено е водно съдържание (сухо вещество) по БДС 1109:1989 Мляко и млечни продукти. Метод за определяне на водно съдържание и сухото вещество;При 6 селектирани проби е определено съдържание на немлечни мазнини –  триглицериден профил съгласно ISO 17678/2010.

Етикети:
Сподели
1 Коментар

Последни

Продава панорамни парцели 6-800м2 под Белащица

кодг 61645. Парцели УПИ от 600-800м2, в микрорайон за 20 жилищни имота между Белащица и Марково. Парцелите ще са за…

Вилните зони на Храбрино – на сухо

Във вилните зони на Храбрино ту има, ту няма вода, лошото е, че няма никаква яснота кога и за колко…

Волейболистките ни до 18 – еврошампион!

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години стана европейски шампион. Във финала на шампионата в Румъния…

4 общини събраха над 19 хил. лв. за мъж от Лъки

Над 19 хиляди лева събраха хора от четири родопски общини - Лъки, Чепеларе, Мадан и Златоград за лечението на Кадир…

Два дни младежки фест в Чепеларе

Заповядайте на "ТУКА Е ТАКА ФЕСТ" на 3 и 4 август в Градския парк на Чепеларе. Младежкият двудневен фест ви…

- РЕКЛАМА -