Малево

Селото се намила в Средните Родопи. Разположено е в центъра на Хвойненската котловина, наричана и Ропката. Малево се намира в близост до селата Хвойна и Орехово.
В района около селото се намират Челевешка пещера, Койловско дере – дълго мраморно ждрело с карстови форми и поляни, Персенския рид – верига от масивни остри върхове, която започва от връх Гургутевица и завършва при връх Голям Персенк; това е районът с най-голямо биоразнообразие в Родопите
По време на голямото помохамеданчване в Родопите през втората половина на XVII век, избягали българи християни основават малко село в планината. Нарекли го Малево (от „мало“), защото се състояло първоначално само от 15 семейства.
Селото е известно и с уникалния си празник на меда. Чества се на 15 август в параклиса на Света Богородица, още наричан „Медена Черква“.