Дряново

Селото е едно от най-големите в общината със свотите 209 жители. Разположено е на южен склон в подножието на връх Дръндевица (1645 м н.в.).
Далечното минало на селото е забулено в тайнственост. Една от легендите разказва, че когато жителите на старото селище, което се е намирало някъде в местността Краище трябвало да се преселят, заради върлуващата чума пуснали два вола и решили където те се спрат, там да бъде новото село. И така двата вола спрели на мястото на днешното село, като единия бил легнал под голям дрян, който някога се намирал в центъра на селото – от там навярно идва и името му – Дряново.
Името на селото се споменава най-рано в 1515 г. в регистрите за населението в Османската империя. Наличните в района археологични находки водят до извода, че района е бил населяван още от времето на траките.
Необходими са повече и по-задълбочени археологически разкопки и проучвания, за да се оцени и определи точното значение на откритите до сега находки.