Извор

Селото се намира в планински район по Южните Родопи.
Предполага се, че е основано от бягащо по време на турското робство население, идващо от Македонската част на България. И досега коренните жители говорят на диалект характерен за Македония- ‘ке ида, ‘ке дода.
Първоначалното място на селото е по-нагоре в планината, където и сега има руини и зидове от къщи, както и плодни дръвчета.
Наблизо се намира и път, който е покрит с каменни плочи, вероятно построен от римляните.