Устина

Село е в полите на северните Родопи, близо до римския път, свързващ древния Филипопол и Беломорието. Устина е наследник на тракийското селище Бесапара, съществувало през II в. Пр. н.е. и известно в древността като голям административен център, който обхващал териториите от Пастуша (днес квартал на Перущица) до Кричим.
Открити са три църкви, останали на дъното на язовира до селото, заровени в земята древни останки от сгради, много монети и делви, които понастоящем се съхраняват в Археологическия музей в Пловдив.
Римският път, минаващ близо до село Устина, е третият трансконтинентален път, който бил окончателно съграден при император Траян (98-117).
Параклисът „Св. Георги“ — разположен е на височина от около 420 м. и отстои на 60 мин. от Устина и минаващата до него р. Въча. На 20 минути южна посока от параклиса се извисява връх Кулата, който впечатлява със своята монолитна осанка.