Крумово

Селото се намира на 9 км. югоизточно от Пловдив. Условно се разделя на две части: Старо село и Ново село. Река Марица преминава на около 8 км от него , а на 2 км. е река Чая. Местността е блатиста. Най-добре вирее лозевият масив познат като „Крумовски мавруд“.На 3 км. от селото се намира и международното летище „Крумово“.
Крумово е основано през 1639 г. под името Пашамахала, като поселище на работниците в местния турски чифлик.
Има няколко могили в близост до селото. Най-известни са „Лисича могила“, която е разкопана от иманяри и „Могилата“, която е в самия център на селото.
Има древни останки в края на селото до „Римския мост“ – Гранитни камъни с белези по тях. Историята на тези камъни произлиза от легендата за Крали Марко. Казват, че Крали Марко е минал през местността и е оставил отпечатъка си върху тях
В селото има две църкви. През 2002 г. бе възстановен и параклиса „Св. Атанасий“ – на запад от Крумово.