Джурково

Село Джурково е разположено в подножието на връх Скалата (1722 м н.в.) и се състои от три махали – Надежда, Гурдевска и Джурково, като центъра на селото е в най-високо разположената от трите – Джурково. За пръв път името Джурково се споменава в данъчен регистър на Османската империя от 1635 г. и 1651 г. До 1923 г., като административна единица се е считало за махала и се е отнасяло към с.Лъкавица.

В миналото жителите на селото са се препитавали главно с животновъдство, земеделие и дърводобив, но след развитието на рудодобива, той става основен поминък за жителите и в това село. Днес тук живеят предимно възрастни хора.