Ситово

Селото е едно от най-красивите родопски села. Край Ситово има аязмо със студена и лековита вода.
Историята на това село датира още от преди повече от 2 хилядолетия. По времето на Одриското царство на това място се заселват траки от племето беси (едни от най-войнствените тракийски племена), които са използвали трудно достъпните скални образования в м. Щут за крепости (м. Щут или още Щута града се намира на около километър северно в посока Пловдив).
Още преди Пловдив да се е създал, на това място се е водел уседнал живот. За това свидетелства и така наречения Ситовски надпис.
През Средните векове (след образуване на Българската държава 7-14 век) селото попада както в границите на България, така често и в границите на Византия.
В селото има две църкви св.Петка на центъра и св.Богородица на върха над селото. Първата е била построена през 1848 г., а втората малко по-късно.