Борово

Село Борово е разположено на южния склон на рида Градище на 1030 м надморска височина. Над него се издигат величествени, причудливи скали, които му придава неповторима красота. В миналото мястото на сегашното село и землището му е покрито с борови гори. Старите хора предполагат, че селото носи името си от тях.
Първото документално сведение за Борово датира от XI век (1083 г.) в Типика/устав/ за монашеската общност на Бачковския манастир, създаден от Григорий Бакурияни. Следващото споменаване на селото е в османския регистър на джелепкешаните/данъкоплатци/ от 1576 г. Най-новата история на селото започва през 1903 г. когато след Илиндено-Преображенското въстание тук се заселват родовете Бедрови и Грибачеви от с.Момчиловци. В миналото основния поминък на хората е било земеделието и животновъдството, както и гората наоколо. На 6 км от селото е разположена местността Кръстова гора. Мястото целогодишно е посещавано от много богомолци и вярващи хора от цялата страна и чужбина. Това е и причината в селото да има над 10 категоризирани обекта за подслон – хотели, вили и къщи за гости.