Кричим

Крѝчим е център и единствено населено място в община Кричим. По данни на ГРАО към 15 септември 2023 г. в града живеят 8124 души по настоящ адрес и 9098 души по постоянен адрес.
Община Кричим се намира в югозападната част на област Пловдив в така наречената Северна родопска яка. Разположена е в подножието на северните склонове на Родопите. Заема обща площ около 50 хил. декара.
Град Кричим е разположен на около 20 км. югозападно от областния център Пловдив върху площ от 54,9 хектара.
Релефът е хълмист с преход към северните склонове на Родопите.
През града протича река Въча, която е оформила естествен пролом за изграждане на пътната артерия за родопския град Девин. Тази артерия свързва 3 области – Смолянска, Пловдивска и Пазарджишка.
Кричим е древно селище от ранновизантийско време. В началото на дефилето на река Въча, на високи и непристъпни скали от двете страни се намират останките от двете средновековни крепости, играли ключова роля в охраната на този важен планински проход.
Областта е част от Първото българско царство до падането му под византийска власт. Освободена е при похода на цар Иван Асен в 1190 г. През 1198 година Кричимската крепост е в ръцете на Иванко. Същата година крепостта е превзета от византийския севастократор Георги Палеолог, който пада мъртъв, след като преодолява крепостната стена със стълба.
Особено интересна е Асенова крепост, от която са останали запазени крепостна стена, водохранилище, жилищни сгради. Голямата забележителност там е Камъкът на цар Асен, на който е изсечен изключително ценният за историята Кричимски надпис, отлично запазен. Той гласи: „На този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим“.
Манастирите „Св. Богородица“ и „Св. Врач“ са поддържали църковно-славянското и българското книжовно предание и са служили за училища. Те са съхранявали най-скъпото нещо за народа – писмеността.