Брестник

Селото се намира на 4 км. от Пловдив в посока юг. В непосредствена близост до Брестник се намира манастирът „Свети Георги“, а на югоизток на около 3 км. е кукленският манастир „Св. Козма и Дамян“, известен с лечебния си извор.
Брестник е сред селата в района, към които има голям интерес към закупуване на имоти и строеж на къщи и вилни селища. Близостта му до Пловдив и природните забележителности в землището на селото обуславят сравнително по-високите цени на недвижимите имоти от останалите села в областта.
При земеделски работи в началото на 20 в. в землището на селото са открити уникални бронзови статуетки на конник, както и накити. Счита се, че на днешното място на селото е имало няколко тракийски поселища.
Първи писмени исторически данни за селото се откриват в турски източници от 15 – 16 в. От турските времена в Брестник са останали две чешми с имена съответно „Хаджи Османица“ и „Хаджи Сюлейманица“, вероятно наречени именно на турските владетели, закриляли селото.
Турското име на селото е „Караагач“ или „черен бряст“.